Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Uzupełnienie do karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Regulamin wypoczynku

Oświadczenie rodzica/ opiekuna uczestnika wypoczynku

Oświadczenie o stanie zdrowia i zgody na pomiar temperatury ciała przez kadrę wypoczynku DWDz

Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie trrwania epidemii COVID - 19

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.