Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Załącznik do karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Imienna Lista Uczestników

Regulamin wypoczynku

Regulamin wypoczynku w formie półkolonii

Oświadczenie rodzica/ opiekuna uczestnika wypoczynku

Oświadczenie rodzica/ opiekuna uczestnika półkolonii

Oświadczenie o stanie zdrowia i zgody na pomiar temperatury ciała przez kadrę wypoczynku DWDz

Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie trrwania epidemii COVID - 19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022