8.00 - pobudka

8.30 - dyżur w stołówce

9.00 - śniadanie

10.00 - 13.00 zajęcia

13.00 - dyżur w stołówce

13.30 - obiad

14.00 - 15.00 odpoczynek poobiedni

15.00- 17.30 - zajęcia

18.00 - dyżur w stołówce

18.30 - kolacja

19.00 - 21.30 - zajęcia

21.30 - toaleta wieczorna

22.00 - cisza nocna