Koordynator do spraw dostępności Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Violetta Skawińska

tel.: 95 747 22 67

e-mail: dyrektor@dwdzmysliborz.pl