Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MEiN zaszły zmiany w funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych. W przepisach znowelizowanych rozporządzeń określono, kto może być wychowankiem domu wczasów dziecięcych oraz minimalny czas pobytu - 5 dni. Ponadto może być organizowany, zarówno wypoczynek dzieci i młodzieży, jak i krajoznawstwo i turystyka (np. wycieczki szkolne), ale na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W związku z powyższym uległy zmianie ceny pobytu i zasady rekrutacji. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Pliki do pobrania i Cennik oraz pod numerem telefonu: 95 747 22 67.

Zapraszamy serdecznie                     

 

                                

ZAPRASZAMY DO MYŚLIBORZA
 
Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka jest przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. 
Placówka prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Dom Wczasów Dziecięcych położony jest w malowniczym zakątku miasta, nad Jeziorem Myśliborskim. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się park, przystań żeglarska, plaża, plac zabaw oraz stadion miejski.

Posiadamy do 92 miejsca noclegowe w pokojach 2, 3, 4 i 5-osobowych, 3 świetlice (sale lekcyjne) wyposażone w sprzęt rekreacyjny (stoły do tenisa, stoły do hokeja (cymbergaj), piłkarzyki, TV, DVD, salę gimnastyczną, własną stołówkę.

Na terenie posesji znajduje się boisko przeznaczone do gier i zabaw sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna) oraz ogródek rekreacyjny.

Organ prowadzący: Powiat Myśliborski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Zachodniopomorski Kurator Oświaty