Inspektor ochrony danych Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Ewelina Szóstka

tel.: 95 747 20 21 wew. 240

e-mail: iod@powiatmysliborski.pl