Dyrektor 

 Rafał Skowron

Nauczyciele - wychowawcy

 Maria Hryniewicka
 Renata Boroń-Dąbrowska
 Małgorzata Dmytruszkiewicz
 Zyta Składanowska                                                                                                                                            

Sekretarz

Jolanta Solpa

Opiekun nocny 

Mariola Boroń-Niedużak