Dyrektor 

 Violetta Skawińska

Wicedyrektor

 Zyta Składanowska

Nauczyciele - wychowawcy

 Maria Hryniewicka
 Renata Boroń-Dąbrowska
 Małgorzata Dmytruszkiewicz
 Kinga Posieczek                                                                                                                                              

Sekretarz

Jolanta Solpa

Opiekun nocny 

Mariola Boroń-Niedużak

Obsługa

Iwona Nowicka