RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu realizujemy politykę bezpieczeństwa informacji i w sposób szczególny dbamy o ochronę Państwa danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo:
- żądać od Administratora dostępu do własnych danych osobowych i ich sprostowania, lub usunięcia oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
- wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Stosujemy najwyższe standardy zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

klauzula informacyjna