Dyrektor 

mgr Violetta Skawińska

Nauczyciele - wychowawcy

mgr Maria Hryniewicka
mgr Renata Boroń-Dąbrowska
mgr Zyta Składanowska
mgr Małgorzata Dmytruszkiewicz
mgr Marta Wyrębska-Dola
mgr Kinga Posieczek                                                                                                                                              

Sekretarz

Jolanta Solpa

Pomoc administracyjna

Kacper Raźny

Opiekunka nocna 

Mariola Boroń-Niedużak

Obsługa

Iwona Nowicka
Barbara Baranowska
Stanisława Bocianowska