Dyrektor 

mgr Katarzyna Czerwińska

Nauczyciele - wychowawcy

mgr Maria Hryniewicka
mgr Renata Boroń-Dąbrowska
mgr Zyta Składanowska
mgr Małgorzata Dmytruszkiewicz
mgr Marta Wyrębska Dola
mgr Kinga Posieczek                                                                                                                                              

Sekretarz

Jolanta Solpa

Opiekunka nocna 

Mariola Boroń-Niedużak

Obsługa

Krystyna Sabacińska
Czesława Białek
Stanisława Bocianowska