Dom Wczasów Dziecięcych, zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p.zm.), jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Ośrodek prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dom Wczasów Dziecięcych położony jest w malowniczym zakątku miasta, nad jeziorem Myśliborskim. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się park, przystań żeglarska, plaża, plac zabaw oraz stadion miejski.

Posiadamy do 110 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 i 5-osobowych, 3 świetlice (sale lekcyjne) wyposażone w sprzęt rekreacyjny (stoły do tenisa, stoły do hokeja (cymbergaj), piłkarzyki, TV, DVD, salę gimnastyczną, własną kuchnię i stołówkę.

Na terenie posesji znajduje się boisko przeznaczone do gier i zabaw sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), ogródek rekreacyjny oraz miejsce na ognisko.

Organ prowadzący: Powiat Myśliborski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Zachodniopomorski Kurator Oświaty